No617BOBOxk写真48PBOBOxk秀人网

No617BOBOxk写真48PBOBOxk秀人网

然不若煎收并用文火,则不伤药性。其性燥血耗气,是以类中风证,虽有痰壅禁用,小儿慢惊勿服。

发明玉灭瘢痕,日日磨擦,久则自退。能以炎黄之道随机应用,不为绳墨所拘者,汉长沙一人而已。

《别录》疗咳唾脓血。其花起层者,有毒勿食。

与芎同用治太阳、厥阴头痛,发汗散表,透关利节,非时感冒之仙药也。时珍用吐风痰,研细温下即吐,肝虚易惊多痰者宜之。

然惟素禀肥盛多湿者为宜,若形瘦多火者禁用。畏酸浆水,忌羊血。

服苍耳人最忌猪肉及风邪,触犯则遍身发出赤丹也。 大风癞疾,五痔鼠,补虚,小儿百病。

Leave a Reply