VOL0033Rola森之精灵-唯美人体艺术写真33PRola蜜桃社

VOL0033Rola森之精灵-唯美人体艺术写真33PRola蜜桃社

三解可使文書省减,神官亦不樂重責人也。此者吉凶之所出,安危之所發也。

 久逋不祠祀,神官所負,不肯中謝,所解所負解之。火之最上者,上為天,為日月之色者。

人復言之,並加其罪。太陽明堂,錄籍數通,復得部主,神亦數通。

故言善不可不為,亦人所不及。 唯諸神省其貪生,不敢去離大神左側。

得惡應惡,惡自從。今學道為長生,純當象天也。

又王氣弱於帝氣,卑於帝氣為一等,故少之也。至腔内之积,一经吊动,则自颈环圆铺至缺盆,如筒而上,揉拨之,则左旋于结喉内消,而大椎十九、二月朔夜,摸两肩,其髀骨埋入积中,臂动不见骨之棱角起伏,其积一片,中高寸余,四垂而薄,长阔约尺余,意谓太阳经出肩绕髀,必其积也。

Leave a Reply